Figure riječi: metonimija, sinegdoha, eufemizam, epitet, simbol

Picture of Figure riječi: metonimija, sinegdoha, eufemizam, epitet, simbol
Slika se može razlikovati od orginala

Šifra: 2743

Za prikaz cijena molimo vas da se registrirate.
Trajanje filma 20 minuta.

Jedan film u trajanju od 20 minuta, na DVD-u.

Namjena: prilagođeno za osnovnu školu.

Namjena osnovna škola
Vrsta 1 DVD