Novi proizvodi   

Kostur sa ligamentima

Anatomski model kostura u prirodnoj veličini, sa prikazom ligamenata i mišića.

Kostur sa mišićima

Anatomski model kostura u prirodnoj veličini, sa prikazom interakcije kostiju i mišića.

UROLOGIJA, modeli

Anatomski modeli urinarnog trakta.

Krivinomjer analogni 2

Mjerne skale od 1:15.000 do 1:750.000